Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości przy ul. Koszalińskiej

data wystawienia: 23.06.2005 8:22
status: zamknięte
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej

oznaczonej w ewidencji gruntów jako :
▪ nieruchomość nr 23/20 o powierzchni 980 m²,
▪ nieruchomość nr 23/22 o powierzchni 980 m²,
▪ nieruchomość nr 23/23 o powierzchni 980 m²,
▪ nieruchomość nr 23/24 o powierzchni 980 m²,
▪ nieruchomość nr 23/25 o powierzchni 980 m²,
dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 40512.
Nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę usługami rzemieślniczymi, położone są na terenie uzbrojonym z możliwością przyłączenia do infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym ulicy Koszalińskiej. Na terenie nieruchomości : nr 23/20, nr 23/22, nr 23/24 wzdłuż granicy z działką nr 22/1 rosną drzewa. Przez nieruchomości : nr 23/23 i nr 23/25 przechodzi instalacja wodociągowa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Koszalińskiej w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę nowoprojektowanym zespołem usług rzemieślniczych.
Cena wywoławcza obowiązująca w dwóch przetargach organizowanych w dniach : 01 grudnia 2004r.oraz
12 kwietnia 2005r. wynosiła :
▪ nieruchomość nr 23/20 o powierzchni 980 m², cena wywoławcza – 25.600,00 zł
▪ nieruchomość nr 23/22 o powierzchni 980 m², cena wywoławcza – 27.000,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/23 o powierzchni 980 m², cena wywoławcza – 27.000,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/24 o powierzchni 980 m², cena wywoławcza – 27.000,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/25 o powierzchni 980 m², cena wywoławcza – 27.000,00 zł.
Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału
w rokowaniach w Urzędzie Miejski w Słupsku w pokoju 217 (II piętro – sekretariat Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa) w terminie do 22 lipca 2005r.
Rokowania odbędą się w dniu 28 lipca 2005r. o godzinie 12°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Do ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%
Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki :
▪ nieruchomość nr 23/20 - 2.600,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/22 - 2.700,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/23 -2.700,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/24 -2.700,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/25 - 2.700,00 zł,
do dnia 22 lipca 2005r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A.
nr 76124037701111000040681904 lub w kasie tut. urzędu.
Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać :
1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszający jest osobą prawną lub
inny podmiot,
2.datę sporządzenia zgłoszenia,
3.oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
5.proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
6.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
23 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek