Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o umieszczeniu wniosku Faser-Plast Poland Sp.z o.o. w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji

data wystawienia: 27.06.2005 12:00
status: zamknięteSłupsk, 27.06.2005r.


AB.II.7353- 213/05PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


działając na podstawie art. 31 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62 , poz. 627, z późn. zmianami )

z a w i a d a m i a


o zamieszczeniu pod numerem 05/05 w publicznie dostępnym wykazie danych o wnioskach o wydanie decyzji, wniosku Faser-Plast Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Poznańskiej 1A w sprawie wydania pozwolenia na budowę hali- produkcja kabin do jezdnych dźwigów portowych dla zakładu produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych z rdzeniem z pianki poliuretanowej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Słupsku- działka o nr geodez. 4/24 .

Raport oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia zamieszczono pod nr 04/05 w publicznie dostępnym wykazie danych o raportach .

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa , w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości, tj. do dnia 18. 07. 2005r.

Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 Wydział Administracji Budowlanej ( parter – pokój nr 03).

Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się :

1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,
2.na stronie internetowej organu: www. slupsk.pl,
3.w miejscu planowanego przedsięwzięcia
4.a/a
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
27 czerwca 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
27 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek