Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

wszczęcie postępowania - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul.Klonowej 4 w Słupsku

data wystawienia: 22.07.2005 15:03
status: zamknięte

Z A W I A D O M I E N I E
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a


Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu 05.07.2005r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Grzegorza Żukowskiego - Up – Telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Falistej 3 działającego z pełnomocnictwa Polskiej Telefonii Komórkowej PTK CENTERTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10a, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL “F1-3853-SL2 SŁUPSK SŁOWIŃSKI” usytuowanej na wieży zlokalizowanej na posesji położonej przy ul. Klonowej 4 w Słupsku.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 05.08.2005r. strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Słupsku -Mały Ratusz- Plac Zwycięstwa 1, Wydział Urbanistyki i Architektury, pokój nr 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
22 lipca 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
22 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek