Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne dotyczące „Budowa i wyposażenie boiska przy SP4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”

data wystawienia: 19.05.2017 14:28
status: zamknięte
Prezydent Miasta Słupska ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Budowa i wyposażenie
boiska przy SP4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”

1. Przedmiotem konsultacji jest „Budowa i wyposażenie boiska przy SP4 w Słupsku - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”
2. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii od mieszkańców Miasta Słupska na temat Koncepcji budowy i wyposażenia boiska przy SP4 stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Konsultacje będą trwały od 25.05.2017r. do 16.06.2017r.
4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do koncepcji projektowej boiska na terenie szkoły.
5. Projekt/dokument/materiały informacyjne stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
6. Konsultacje mają zasięg: Lokalny
7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
1) spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta, które odbędzie się 31 maja 2017r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Leszczyńskiego 7.
2) udostępnienia dokumentu w formie papierowej (już po opracowaniu koncepcji projektu ) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, ul. Plac Zwycięstwa 3 pok. 06 - Mały ratusz oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Miasta,
3) Zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i złożyć w wersji papierowej do sekretariatu Wydziału Inwestycji, pl. Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. 101 lub przesłać w wersji elektronicznej na adres j.grzymala@um.slupsk.pl oraz inwestycje@um.slupsk.pl
8. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Jarosław Grzymała tel.(59) 8488 319, email: j.grzymala@um.slupsk.pl
9. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla Miasta Słupska.
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
19 maja 2017
Nazwa pliku:
Ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
19 maja 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
19 maja 2017
Nazwa pliku:
Załącznik nr 2
Podmiot publikujący:
Wydział Dialogu i Komunikacji Społecznej
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
19 maja 2017
Informację opublikował:
Iwona Chrapkowska - Wielgomas
Data publikacji:
19 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek