Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

data wystawienia: 25.07.2005 15:32
status: zamknięteSłupsk, dnia 22.07 .2005 r.


AB.II.7353- 213/05


Prezydent Miasta Słupska


na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)

– i n f o r m u j e –


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa;
decyzji o pozwoleniu na budowę hali produkcyjnej (produkcja kabin do jezdnych dźwigów portowych ) dla zakładu produkcji wyrobów z laminatów poliestrowo-szklanych na terenie działki o nr geodez. 4/24 w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Słupsku ( II etap budowy zakładu )
Przedmiotowa decyzja została zamieszczona w w/w wykazie danych o decyzjach pod nr 10/05

Miejsce przechowywania wykazu danych : Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 Wydział Administracji Budowlanej .Niniejszą informację zamieszcza się:
1.na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku,
2.w internecie: www.slupsk.pl.,
3.w miejscu planowanego przedsięwzięcia,
4.a/a
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
25 lipca 2005
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
25 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek