Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W 2017 ROKU

data wystawienia: 26.06.2017 13:53
status: zamknięte
Podział dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:
1.
Programy dla członków rodzin z problemem alkoholowym:

a) psychoterapii współuzależnienia,

b) pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików),

2. Działania profilaktyczno - edukacyjne związane z promowaniem zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu i narkotyków, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

3. Działania profilaktyczno – edukacyjne i terapeutyczne zwiększające wiedzę społeczeństwa na temat przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku oraz sposobów reagowania i uzyskania pomocy,

4.Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży szczególnie narażonej na działanie czynników ryzyka:

4.1. Wypoczynek w miejscu zamieszkania (stacjonarny),

4.2. Wypoczynek poza miejscem zamieszkania (m.in. wyjazdy na obozy, kolonie).

Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 czerwca 2017
Nazwa pliku:
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE W 2017 ROKU
Podmiot publikujący:
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
21 czerwca 2017
Informację opublikował:
Agnieszka Bereza
Data publikacji:
26 czerwca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek