Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrebów ewidencyjnych: 1, 2, 3, 4 Miasta Słupska

data wystawienia: 25.09.2017 13:56
status: zamknięte

Na podstawie art. 24a ust. 5 ustawy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z późn. zm.) Prezydent Miasta Słupska informuje, że w terminie od 16.10.2017 r. do 06.11.2017 r. w godzinach od 7.30 do 14.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w Wydziale Geodezji i Katastru, mieszczącym się przy Placu Zwycięstwa 3 w pokoju nr 313, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3, 4 Miasta Słupska w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych działek, budynków, lokali, użytków gruntowych oraz weryfikacji atrybutów punktów granicznych.

Dokumentacja projektu składa się rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali oraz mapy ewidencyjnej, prowadzonych dla nieruchomości położonych na obszarze obrębów ewidencyjnych 1, 2, 3, 4 tj. w sąsiedztwie ulic: Grunwaldzkiej, Braci Staniuków, Johannesa Wernera, Portowej, Karola Borchardta, św. Klary z Asyżu Olimpijskiej, Stanisławy Walasiewiczówny, Henryka Jordana, Eugeniusza Lokajskiego, Henryka Jordana, Mieczysława Orłowicza, Bronisława Czecha, Leonida Teligi, Heleny Marusarzówny, Turystycznej, Myśliwskiej, Wędkarskiej, Wczasowej, Sportowej, Cienistej, Strumykowej, Drzymały, Spokojnej, Jana Bauera, Malinowej, Owocowej, Sadowej, Duńskiej, Litewskiej, Szwedzkiej, Łotewskiej, Fińskiej, Łąkowej.

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Niestawiennictwo nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i ujawnienia nowych danych dla działek, budynków, lokali położonych w obrębie ewidencyjnym 1, 2, 3, 4 Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
22 września 2017
Informację opublikował:
Renata Dobrzyniewicz
Data publikacji:
15 grudnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek