Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

data wystawienia: 31.01.2018 14:53
status: zamknięte
Obwieszczeniem znak: RDOŚ-Gd.WOO.4210.7.2017.MM.ES.20 z dnia 25 stycznia 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Gdańsku zawiadomił, iż w postępowaniu na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Lębork-Słupsk" - planowanego do realizacji na terenie działek ewidencyjnych wskazywanych w załączniku do obwieszczenia - została wydana decyzja znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210.7.2017.MM.ES.10 stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57, po wcześniejszym umówieniu (np. telefonicznie).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Doręczenie stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

W załączeniu - treść przedmiotowego obwieszczenia wraz z zestawieniem działek
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2018
Nazwa pliku:
Obwieszczenie znak: RDOŚ-Gd-WOO.4210 .7.2017.MM.ES.19
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Danuta Makowska - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
25 stycznia 2018
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
31 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek