Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych ...

data wystawienia: 21.02.2018 10:19
status: zamknięte
Na podstawie art. 37a ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XX/227/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku zawiadamia się o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane w dniach od 01 marca 2018 roku do 29 marca 2018 roku w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 106 w godzinach: poniedziałek 7:30-16:30; wtorek-czwartek 7:30-15:30; piątek 7:30-14:30.
W
czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu. Uwagi można składać na piśmie, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, siedziba ul. Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl; z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2018 roku.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Ewa Matys Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
20 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
22 lutego 2018
Nazwa pliku:
projekt_uchwały_marzec_2018
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Ewa Matys Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
7 marca 2018
Nazwa pliku:
projekt_uchwały_marzec_2018_załącznik_nr1
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Ewa Matys Dyrektor Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
28 lutego 2018
Informację opublikował:
Beata Samborska
Data publikacji:
28 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek