Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja PINB dotycząca ul. Krzywej w Słupsku

data wystawienia: 8.01.2004 17:40
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E


    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ), zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami ) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska z a w i a d a m i a , że w dniu 31 grudnia 2003r. została wydana decyzja nakazująca Gminie Miejskiej Słupsk wykonanie określonych czynności, w celu doprowadzenia samowolnie wybudowanej ulicy Krzywej położonej na działkach nr 106/1 i 154/24 w Słupsku do stanu zgodnego z prawem.

Niniejsze zawiadomienia zamieszcza się:

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku
2. na stronie internetowej organu: www.um.slupsk.pl
3. w miejscu planowanego przedsięwzięcia
4. a/a
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
8 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek