Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wybory Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji

data wystawienia: 22.10.2018 9:50
status: zamknięte

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska nr 1065/E/2018 z dnia 9 października 2018 roku w sprawie powołania i nadania regulaminu Miejskiej Komisji Wyborczej do wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska, powołano Miejską Komisję Wyborczą. W jej skład weszły: Aldona Żurawska, radna Rady Miejskiej w Słupsku, Bogna Winiarczyk, zastępczyni Dyrektorki Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz Monika Daglis, podinspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej w powyższym składzie, odbyło się 18 października 2018 roku, podczas którego ustalono m.in. podział okręgów wyborczych i podział mandatów na poszczególne okręgi wyborcze oraz harmonogram wyborów.

Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska IV kadencji została Pani Aldona Żurawska.

Komisja będzie pełnić dyżury w swojej siedzibie, tj. w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, na II piętrze w pokoju 210 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub pod numerem telefonu (59) 84 88 446. Osobą odpowiedzialną za bezpośredni kontakt jest Monika Daglis.


Kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska:

Data wykonania czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

do 9 października 2018 roku

Powołanie przez Prezydenta Miasta Słupska Miejskiej Komisji Wyborczej na podstawie § 4 ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr XVIII/245/12 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 stycznia 2012 roku.

do 19 października 2018 roku

Podjęcie uchwały przez Miejską Komisję Wyborczą dotyczącej podziału mandatów przypadających poszczególnym okręgom wyborczym.

do 22 października 2018 roku

Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów do głosowania, ilości mandatów przypadających na dany okręg wyborczy oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej i pełnionych dyżurach.

do 24 października 2018 roku

Powołanie Szkolnych Komisji Wyborczych przez dyrektorów na podstawie § 5 ust. 2 ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr XVIII/245/12 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 stycznia 2012 roku.

do 31 października 2018 roku

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 2 ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr XVIII/245/12 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 stycznia 2012 roku.

do 7 listopada 2018 roku

Przygotowanie przez Szkolne Komisje Wyborcze listy uprawnionych do głosowania na podstawie § 5 ust. 4 lit. a) ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik do uchwały nr XVIII/245/12 Rady Miejskiej w Słupsku z 25 stycznia 2012 roku.

14 listopada 2018 roku, w godz. 8 – 14

Głosowanie.

do 4 grudnia 2018 roku

Ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Słupska

Informacja o numerach okręgów wyborczych, szkołach wchodzących w ich skład, ilości mandatów oraz siedzibach Szkolnych Komisji Wyborczych została podana w obwieszczeniu Prezydenta Miasta Słupska, które znajduje się na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Słupska.

Numer okręgu wyborczego

Szkoły wchodzące w skład okręgu wyborczego

Siedziba Szkolnej Komisji Wyborczej

Ilość mandatów

I

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego

ul. Szarych Szeregów 15

2

II

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza

ul. Mickiewicza 32

1

III

IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

ul. Zaborowskiej 2

1

IV

V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta

ul. Deotymy 15a

2

V

Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego

ul. Królowej Jadwigi 3

1

VI

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica

ul. Partyzantów 24

1

VII

Zespół Szkół Technicznych

ul. Szymanowskiego 5

2

VIII

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich

ul. Szczecińska 60

3

IX

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego

ul. Niedziałkowskiego 2

3

X

Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Społeczne Technikum

ul. Szczecińska 94

1

XI

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

ul. Krasińskiego 19

1

XII

Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta

ul. Szczecińska 36

3XIII

Technikum Zawodowe Nr 1

Branżowa Szkoła I-go stopnia

ul. Przemysłowa 1002

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Marka

ul. Piłsudskiego 20

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Zjednoczonej

Europy Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Banacha 10

Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego

ul. Grottgera 10

Policyjne Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im.

dr Jerzego Krzysztofowicza

Medyczne Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Informatycznychul. Koszalińska 9

Branżowa Szkoła I stopnia „TOKARNIA”

ul. Dunikowskiego 3

Technikum TEB Edukacja

ul. Wojska Polskiego 29

Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole

Inżynierii Gospodarki

ul. Bałtycka 9

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

ul. Arciszewskiego 22D

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące

ul. Kopernika 28-31

Młodzieżowe Liceum Ogólnokształcące

ul. Wojska Polskiego 46A

Branżowa Szkoła I stopnia „Rzemiosło”

ul. Szczecińska 57


Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 października 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
22 października 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek