Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działkinr 574/5, obr. 13 położonej w rejonie ulic Ogrodowej i Paderewskiego w Słupsku

data wystawienia: 24.01.2019 10:27
status: zamknięte

Słupsk, dnia 22.01.2019r.


PP-RPP-IV.6733.6.2018


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku zawiadamia, że na wniosek firmy Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, reprezentowanej przez Panią Matyldę Kowal, przedstawicielkę firmy NETZEN z siedzibą przy ul. Lutosławskiego 28/5 w Słupsku, została wydana decyzja Prezydenta Miasta Słupska nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działki nr 574/5 w obrębie 13, położonej w rejonie ulic Ogrodowej i I.J.Paderewskiego w Słupsku, w celu zasilania ogródków działkowych w energię elektryczną.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Ewa Matys
Data wytworzenia:
24 stycznia 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Anuszewska
Data publikacji:
24 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek