Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Legionów Polskich i przebudowie ulicy Zaborowskiej w Słupsku wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie).

data wystawienia: 30.01.2019 11:46
status: zamknięte

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 23/2019 z dn. 29.01.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Legionów Polskich i przebudowie ulicy Zaborowskiej w Słupsku wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie)


Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Działki znajdujące się w liniach rozgraniczających pas drogowy:

  • 109/2, 160/15, 171, 172/2, 230/4, 160/16 obr. 8; 88/23, 221/1 obr. 10 – pas drogowy ulicy Legionów Polskich

  • 223/6, 226/7, 917, 929 obr. 10 – pas drogowy ulicy Marii Zaborowskiej

  • 229, 230/3 obr. 8 – pas drogowy ulicy Andrzeja Zauchy

  • 10 obr.10– pas drogowy ulicy 11 Listopada

  • 74/7 obr. 10 – pas drogowy ulicy Zofii Nałkowskiej

  • 87/1 obr. 10 – pas drogowy ulicy Leopolda Staffa


Działki znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasy drogowe podlegające ograniczeniu w korzystaniu dla realizacji obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej

  • 160/17 obr. 8

Niniejszą decyzją zakończono ponowne postępowanie administracyjne (po decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 18.12.2018 r. znak WI- III.7821.1.25.2018.EK.), wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Słupska z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02), w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
30 stycznia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
30 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek