Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2019 Prezydenta Miasta Słupska o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn0,4kV na działkach1889/1,1889/2,37,75/2,63,940/2,36/1 przy ul.Zamiejskiej w Słupsku

data wystawienia: 12.02.2019 12:40
status: zamknięte

PP-RPP-III.6733.5.2018

Słupsk, dnia 06.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945) Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku zawiadamia, że na wniosek firmy Energa - Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, reprezentowanej przez Panią Matyldę Kowal, przedstawicielkę firmy NETZEN z siedzibą przy ul. Lutosławskiego 28/5 w Słupsku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Słupska nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 1889/1, nr 1889/2, nr 37, nr 75/2, nr 63, nr 940/2 i nr 36/1 położonych w obrębie 6 przy ul. Zamiejskiej w Słupsku, w celu zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, projektowanych na działce nr 940/2 w obrębie 6.    Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

    - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

    - na stronie internetowej organu: www.slupsk.pl

    - A/a

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Ewa Matys
Data wytworzenia:
12 lutego 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
12 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek