Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby opracowania projektu MPZP "Olimpijska" w Słupsku

data wystawienia: 6.05.2019 8:37
status: zamknięte

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie

prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń mpzp: "Olimpijska" w Słupsku.

W dniu 18.04.2019r. Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku drogą e-mailową zaprosił do składania ofert cenowych na wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze dla ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olimpijska".

W ustalonym w zaproszeniu terminie, do dnia 29.04.2019r., do godziny 14:00, wpłynęły oferty od:

Lp.

Nazwa i adres firmy, oferta

Kwota brutto

Uwagi

1.

mgr inż. Anna Ruszczyńska

1700,00 zł

-

2.

mgr inż. Agnieszka Żebiałowicz- Łach

2800,00 zł

-

Najbardziej korzystną cenowo ofertę na opracowanie prognozy złożyła pani mgr inż. Anna Ruszczyńska, którą to wybrano do wykonania zamówienia.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 maja 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
6 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek