Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Słupska o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

data wystawienia: 5.06.2019 9:29
status: zamknięte

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Słupska

o przystąpieniu do opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wraz z prognozą wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235. i poz. 730) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Słupsku uchwały Nr VIII/125/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jodłowa” w Słupsku.

Jednocześnie na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do planu miejscowego oraz wnioski do prognozy w formie pisemnej, ustnie do protokołu w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku, pl. Zwycięstwa 1 pok. 05, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: wpp@um.slupsk.pl, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2019
Informację opublikował:
Tomasz Stepnowski
Data publikacji:
5 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek