Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku

data wystawienia: 5.06.2019 13:41
status: zamknięte

Ogłoszenie z dnia 5 czerwca 2019 roku z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku w dniu 04 czerwca 2019 roku.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku został ogłoszony Zarządzeniem Nr 326/Ku/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 marca 2019 roku na podstawie:

 • art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),

 • art. 16 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, poz. 115),

 • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r., Nr 154, poz. 1629).

Ogłoszenie o konkursie ukazało się:

 • w Głosie Pomorza w dniu 1 kwietnia 2019 r.,

 • w wydaniu ogólnopolskim Gazety Wyborczej (gazeta + internet) w dniu 1 kwietnia 2019 r.,

 • na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku,

 • na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku.


Termin składania ofert upłynął 31 maja 2019 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty.

Komisję konkursową powołano Zarządzeniem Nr 518/Ku/2019 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 czerwca 2019 r.

Na konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku wpłynęły oferty następujących kandydatów:

 1. Danuta Joanna Rakowska.

 2. Piotr Michalak.

 3. Danuta Maria Sroka.

 4. Alina Jasiocha.

Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu 1 kandydatkę Panią Alinę Jasiochę.

Pozostali kandydaci nie spełnili wymagań formalnych, ponieważ nie złożyli kompletu wymaganych dokumentów.

Drugi etap konkursu - rozmowa z kandydatką odbędzie się 10 czerwca 2019 roku.


Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Marta Makuch - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2019
Informację opublikował:
Barbara Górniak
Data publikacji:
10 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek