Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabudowy tarasu budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Boh. Westerplatte 1 w Słupsku.

data wystawienia: 11.07.2019 14:31
status: zamknięte

Słupsk, z dnia 11.07.2019r.

PP-RPP-IV.6733.3.2019


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 lipca 2019 roku Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego przy ulicy Tuwima 37 w Słupsku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie tarasu budynku Przychodni Rejonowej, zlokalizowanej na terenie działek nr 389/2 i nr 395/45 w obrębie 13 przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 W Słupsku.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 107), w każdy poniedziałek w godz. 730-1630 i od wtorku do czwartku w godz. 730- 1530, piątek w godz. 730- 1430.


Oznaczenie stron postępowania:

1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tuwima 37, 76-200 Słupsk

2. Miasto Słupsk (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Ewa Matys
Data wytworzenia:
11 lipca 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Anuszewska
Data publikacji:
11 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek