Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia decyzji dotyczącej poboru wody ze studni nr H-9, H-10, H-11, H-12 oraz zmiany decyzji w zakresie ilości pobieranych wód podziemnych z ujęć “Westerplatte”, “Legionów” i “Głobino”

data wystawienia: 16.07.2019 9:00
status: zamknięte
Gdańsk, dnia 12 lipca 2019 r.
GD.RUZ.421.82.2019.KM

Obwieszczenie

Działając zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku informuje o wszczęciu, na wniosek Wodociągów Słupsk Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w przedmiocie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04.10.2013 r. znak DROŚ-A.7322.115.2013/EC w części dotyczącej poboru wody ze studni nr H-9, H-10, H-11, H-12 oraz zmiany w trybie art. 562 ustawy Prawo wodne ww. decyzji w zakresie ilości pobieranych wód podziemnych z ujęć „Westerplatte”, „Legionów” i „Głobino”.
Strony mogą się zapoznać z aktami sprawy w siedzibie organu (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80 – 804 Gdańsk, pokój nr 205, w godzinach 8 – 14) oraz złożyć ewentualne wnioski i uwagi, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 41 K.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy w toku postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie korespondencji pod dotychczasowym adresem ma skutek doręczenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Andrzej Winiarski Z-ca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich
Data wytworzenia:
12 lipca 2019
Informację opublikował:
Natalia Tatysiuk
Data publikacji:
16 lipca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek