Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie tarasu w budynku pRzychodni Rejonowej przy ul. Westerplatte 1 w Słupsku

data wystawienia: 2.09.2019 9:50
status: zamknięte


Słupska, dnia 28.08.2019r.


PP-RPP-IV.6733.3.2019OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018r., poz. 1945) Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 lipca 2019 roku Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ulicy Tuwima 37 w Słupsku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Słupska nr 7/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie tarasu w budynku Przychodni Rejonowej, zlokalizowanej na terenie działki nr 389/2 w obrębie 13 przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Słupsku.


Oznaczenie stron postępowania:

1. Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Tuwima 37, 76 - 200 Słupsk

2. Miasto Słupsk (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Plac Zwycięstwa 3, 76 - 200 Słupsk

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Magdalena Niewiadoma - Kierownik Wydziału Polityki Przestrzennej
Data wytworzenia:
2 września 2019
Informację opublikował:
Aleksandra Anuszewska
Data publikacji:
2 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek