Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie z konkursu na kandydata na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej

data wystawienia: 30.09.2019 8:49
status: zamknięte


Ogłoszenie z drugiego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Dąbrowskiej w Słupsku oraz zakończenia procedury konkursowej.


PROTOKÓŁ Z DRUGIEGO POSIEDZENIA KOMISJI DO WYBORU KANDYDATA NA DYREKTORA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 23 września 2019 r. 1. W obradach komisji konkursowej udział wzięli:

  Marta Makuch – przewodnicząca komisji, przedstawicielka Prezydenta Miasta Słupska

  Beata Chrzanowska - przedstawicielka Prezydenta Miasta Słupska

  Magdalena Mijewska - przedstawicielka Prezydenta Miasta Słupska

  Renata Karpińska - przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Małgorzata Kurek - przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  Renata Matejczuk - przedstawicielka związków zawodowych działających przy MBP

  Sławomir Żabicki - przedstawiciel związków zawodowych działających przy MBP

  Barbara Budyńska - przedstawicielka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

  Maria Bochan - przedstawicielka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

 2. W pierwszym punkcie obrad komisji przewodnicząca przedstawiła harmonogram pracy komisji.

 3. Członkowie komisji przyjęli zapisy karty indywidualnej oceny kandydata.

 4. Przesłuchano czworo kandydatów, z zachowaniem zasady, że wszyscy kandydaci najpierw przedstawiali siebie i swoją wizję instytucji kultury a następnie członkowie komisji zadawali po jednym pytaniu. Pani Danuta Sroka zrezygnowała z udziału w drugiej turze konkursu.

  Kolejność przesłuchania kandydatów:

  Przemysław Czaja

  Barbara Jęchorek

  Jerzy Niemociński

  Danuta Rakowska

 5. Po przesłuchaniu kandydatów, każdy z członków komisji indywidualnie wypełnił karty oceny kandydatów.

 6. Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie. Każdy członek komisji dysponował jednym głosem. Ostateczny wynik głosowania:

  Przemysław Czaja - 4

  Barbara Jęchorek - 0

  Jerzy Niemociński - 0

  Danuta Rakowska – 5 bezwzględna większość głosów

 7. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

 8. Na tym obrady komisji zakończono.


Zgodnie z zapisami Regulaminu pracy komisji konkursowej kandydat musiał otrzymać bezwzględną większość głosów by uzyskać rekomendację komisji i wygrać konkurs. Osobą, która otrzymała wymaganą liczbę głosów jest p. Danuta Rakowska. Przewodnicząca komisji przekazała dokumentację konkursową Prezydent Miasta Słupska kończąc tym samym pracę komisji konkursowej.

Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
26 września 2019
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
30 września 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek