Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydaniu zmiany decyzji nr 8/2019 Prezydenta Miasta Słupska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu linii kablowej 15 kV na terenie części działki nr 12/3, obręb 15 Słupsk

data wystawienia: 10.10.2019 14:23
status: zamknięte

Słupsk, dnia 10.10.2019r.

PP-RPP-II.6733.4.2019

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz. 1945) Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku zawiadamia, że w dniu 10.10.2019 r. została wydana zmiana decyzji Prezydenta Miasta Słupska nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu linii kablowej 15 kV na terenie części działki nr 12/3, obręb 15 położonej przy ul. Gdańskiej w Słupsku. Zmiana będzie dotyczyć ustaleń ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.    Niniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

    - na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

    - na stronie internetowej organu: www.slupsk.pl

    - A/aPodmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Ewa Matys
Data wytworzenia:
10 października 2019
Informację opublikował:
Katarzyna Topka
Data publikacji:
10 października 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek