Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 470/2019 z dn. 27.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku.

data wystawienia: 2.12.2019 10:07
status: zamknięte

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2018 r. poz. 147) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam


o wydaniu decyzji nr 470/2019 z dn. 27.11.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do terenów inwestycyjnych przy obwodnicy w Słupsku


Inwestycją objęte są następujące nieruchomości:

Działki w liniach rozgraniczających pas drogowy:

  • 32/2, 32/3, 33/3, 36/5, 541/1 obr. 16

  • 77/86, 77/92 obr. 17


Działki przeznaczone do tymczasowego zajęcia w celu budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej i budowli kolidujących z inwestycją:

  • 79/2 obr. 17

Niniejszą decyzją zakończono postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Prezydenta Miasta Słupska z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 3 w Słupsku.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02), w poniedziałki w godz. 7.30 – 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska - Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
2 grudnia 2019
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
2 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek