Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE NA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI URSUS MODEL C 330 Z OSPRZĘTEM

data wystawienia: 21.01.2020 13:36
status: zamknięte

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA ROLNICZEGO MARKI URSUS MODEL C 330 Z OSPRZĘTEM


Nazwa sprzedającego:

Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 8391005507, REGON 000590645.


Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest ciągnik rolniczy, o numerze rejestracyjnym GS 095A z osprzętem, stanowiący mienie Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Wartość rynkowa brutto jednostki określona została przez Licencjonowanego Rzeczoznawcę
i wynosi 5 600,00 złotych i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu.


Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: Ursus

Model: C 330

Rodzaj pojazdu: ciągnik rolniczy

Nr rejestracyjny: GS 095A

Rok produkcji: 1985

Nr identyfikacyjny: 359569

Kolor powłoki lakierniczej: pomarańczowy

Pojemność skokowa silnika: 1960,00 cm3

Przebieg: nie odczytano

Data pierwszej rejestracji: 04.04.1985 r.

Osprzęt: Pług śnieżny, kosiarka ciągnikowa - pielęgnacyjna


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska
  nr 34/AT/2020, z dnia 21 stycznia 2020 r.), winno nastąpić w terminie do dnia 5 lutego 2020 r.,
  do godz 1000 Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój 012 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku: bip.um.pl/przetargi/. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę złożoną na piśmie.

  Oferta powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta,

  2. adres siedziby Oferenta,

  3. numer PESEL lub NIP Oferenta,

  4. datę sporządzenia oferty,

  5. oferowaną cenę,

  6. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jednostki, co stanowi 560,00 zł.
  Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 lutego 2020 r., do godz. 1000 w Kasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Słupsku nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia pojazdu.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.


Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Słupsku
– pokój nr 6.


Pozostałe informacje:


 1. Pojazd można oglądać w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r. w godzinach 800 – 1500,
  w Słupsku przy ulicy Zielonej 9 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 2. Nabywcą zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu
  i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

  Postąpienie ustala się w wysokości 100,00zł.

 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
  i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 34/AT/2020 z dnia
  21 stycznia 2020 r.), i protokołu zdawczo-odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 34/AT/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.).

 9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają:
  Emilia Kobus - Kierownik Referatu Administracyjnego, tel. 59 84 88 365,
  Cecylia Krzemińska – Podinspektor, tel. 59 84 88 349,

  Waldemar Lubtak – Kierowca, tel: 508 336 235.

Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Łukasz Kobus
SEKRETARZ MIASTA

Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 stycznia 2020
Nazwa pliku:
FORMULARZ OFERTOWY
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 stycznia 2020
Nazwa pliku:
UMOWA SPRZEDAŻY
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 stycznia 2020
Nazwa pliku:
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus SEKRETARZ MIASTA
Data wytworzenia:
21 stycznia 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
21 stycznia 2020
Nazwa pliku:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Z up. Prezydenta Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Administracyjno - Technicznego
Data wytworzenia:
5 lutego 2020
Informację opublikował:
Zbigniew Chudko
Data publikacji:
5 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek