Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Etap formalny konkursu PTL "Tęcza" w Słupsku

data wystawienia: 20.04.2020 10:37
status: zamknięte

Ogłoszenie z dnia 20 kwietnia 2020 roku z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku w dniu 3 kwietnia 2020 roku.

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku został ogłoszony Zarządzeniem Nr 70/Ku/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 stycznia 2020 roku na podstawie:

  • art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815),

  • art. 16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, poz. 1608 oraz z 2019 poz. 115, poz. 730),

  • Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Z 2019 r. poz. 724).

Termin składania ofert upłynął 17 marca 2020 r. W wyznaczonym terminie wpłynęło 7 ofert. Jedna oferta została wycofana przez kandydata.

Komisję konkursową powołano Zarządzeniem Nr 256/Ku/2020 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 marca 2020 r.

Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do drugiego etapu konkursu następujące osoby:

  1. Tomasz Kaczorowski

  2. Julia Mark

  3. Izabella Toroniewicz-Wyszomirska

  4. Michał Tramer

  5. Adam Walny

Jedna osoba nie uzyskała rekomendacji komisji do udziału w kolejnym etapie ze względu na brak formalny, tj. brak jednego z wymaganych dokumentów.Podmiot publikujący:
Wydział Kultury
Informację wytworzył:
Magdalena Mijewska
Data wytworzenia:
20 kwietnia 2020
Informację opublikował:
Magdalena Mijewska
Data publikacji:
20 kwietnia 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek