Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej 15kV na terenie działek nr 16/2, 12/3, 17/2 obr. 15 w Słupsku

data wystawienia: 1.06.2020 15:29
status: zamknięte


Słupsk, dnia 01.06.2020r.


PP-RPP-IV.6733.5.2020OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz.256,695)zawiadamia się, że na wniosek firmy Energa Operator S.A., Oddział w Koszalinie przy ulicy Morskiej 10, działającej przez pełnomocnika Pana Jana Dudzińskiego, przedstawiciela firmy PPUH JOTDE sp.c. J. Dudziński, D. Kieres, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej 15kV w zamian odcinka linii napowietrznej 15kV nr 155 „Słupsk GPZ-3 Kusocińskiego” od słupa nr 1 do słupa nr 6 wraz z odgałęzieniem w gm. Słupsk, zlokalizowanej przy ul. Gdańskiej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 16/2, 12/3, 17/2 w obrębie geodezyjnym 15 w Słupsku.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
1 czerwca 2020
Informację opublikował:
Aleksandra Anuszewska
Data publikacji:
1 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek