Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczeciu postęopowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociagu średniego ciśnienia PE de 63 na działkach nr 658/11 i nr 751/15 przy ul. Olchowej w Słupsku

data wystawienia: 8.06.2020 15:39
status: zamknięte

Słupsk, dnia 08.06.2020r.

PP-RPP-III.6733.4.2020

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 10 § 1 art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2020r., poz. 256, 695)zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie przy ulicy Połczyńskiej 55/57, działającej przez pełnomocnika Panią Martę Kozioł-Rogalę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63 na terenie działek o numerach ewidencyjnych nr 658/11 i nr 751/15, położonych w obrębie 18 przy ul. Olchowej w Słupsku.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 107), w każdy poniedziałek w godz. 730-1630 i od wtorku do czwartku w godz. 730-1530, piątek w godz.730-1430.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji Urzędu.


Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
8 czerwca 2020
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
8 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek