Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej”

data wystawienia: 15.06.2020 9:06
status: zamknięte

Słupsk, 12.06.2020Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu zagospodarowania terenu

dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiejw ramach zadania pn. „Podniesienie jakości kluczowych przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji”. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej”.

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu dot. przebudowy ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej w Słupsku.

 3. Konsultacje będą trwały od 22.06. 2020 r. do 14.07.2020 r.

 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail zim@zimslupsk.com

 5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.

 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.

 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  -
  udostępnienia dokumentów w elektronicznej formie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, - możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 14 lipca 2020 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne – Przebudowa ulic Łukasiewicza i Mikołajskiej” - możliwości zgłaszania uwag telefonicznie pod nr telefonu: 59 848 – 37 – 34.

 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.
PREZYDENT

MIASTA SŁUPSKA


Krystyna Danilecka-Wojewódzka


Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny (pdf)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny (doc)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Opis techniczny
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Plan zagospodarowania terenu
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Prezydent Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
15 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek