Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dot. zadania Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”

data wystawienia: 25.06.2020 12:46
status: zamknięte

Słupsk, 25.06.2020Prezydent Miasta Słupska

ogłasza konsultacje społeczne dotyczące

projektu zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza” w ramach zadania pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni etap I”. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”.

 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz zebranie uwag i propozycji mieszkanek i mieszkańców Słupska do opracowanego projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza.

 3. Konsultacje będą trwały od 06.07. 2020 r. do 28.07.2020 r.

 4. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi pisemnie na adres: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73 oraz elektronicznie e-mail zim@zimslupsk.com

 5. Koncepcja zagospodarowania terenu wraz z opisem oraz formularz zgłaszania uwag konsultacyjnych stanowią załączniki nr 1, 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.

 6. Konsultacje mają zasięg lokalny.

 7. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
  -
  udostępnienia dokumentów w elektronicznej formie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie Zarządu Infrastruktury Miejskiej i na stronie Miasta Słupska, - możliwości zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej na adres zim@zimslupsk.com w terminie do 28 lipca 2020 r. (w tytule maila należy wpisać: ,,Konsultacje społeczne – Przebudowa chodników i parkingów po zachodniej stronie ulicy Mickiewicza”
  - możliwości zgłaszania uwag telefonicznie pod nr telefonu : 59 848 – 37 – 34.

 1. Za przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

 2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a zgłaszane w ich trakcie uwagi nie są wiążące dla Miasta Słupska.

Z up. PREZYDENTA

Miasta Słupska


Marek Goliński

ZASTĘPCA PREZYDENTAPodmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny (doc)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Załącznik nr 1 - formularz konsultacyjny (pdf)
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Opis techniczny
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Szkic-1
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020
Nazwa pliku:
Szkic-2
Podmiot publikujący:
Wydział Współpracy i Promocji
Informację wytworzył:
Marek Goliński Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 czerwca 2020
Informację opublikował:
Monika Węgrzyn
Data publikacji:
25 czerwca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek