Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Grottgera i Szczecińskiej w Słupsku”

data wystawienia: 10.11.2021 14:46
status: zamknięte


PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA OBWIESZCZA


Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 1363) oraz art. 10§1, 61§4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamia się

że na wniosek Prezydenta Miasta Słupska zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa wraz z przebudową ulicy Grottgera i Szczecińskiej w Słupsku”

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewidencyjnych:


Działki w pasie drogowym o uregulowanym stanie prawnym:

  • 210 obr. 11 – pas drogowy ul. Grottgera

  • 490, 826/6 obr. 9, 231/3 obr. 11 – pas drogowy ul. Szczecińskiej

  • 223 obr. 11 – pas drogowy ul. Krzywoustego

  • 460 obr. 9 – pas drogowy ul. Sobieskiego

  • 448 obr. 11 – pas drogowy ul. Fałata

Działki przewidziane do podziału zgodnie z projektem podziału nieruchomości*:

  • 219/10 obr. 11 (219/11, 219/12)

  • 219/1, 219/9, 222 obr. 11 (675, 676, 677, 678)

*) Przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale, tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone do włączenia do pasa drogowego


Działki przeznaczone do tymczasowego zajęcia w celu budowy, przebudowy lub rozbiórki urządzeń infrastruktury technicznej i budowli kolidujących z inwestycją:

  • 1227/2 obr. 9


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,strony mogą zapoznać się ze złożonymi w sprawie dokumentami, uzyskać wyjaśnienia oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój 02, tel. 059 84 88 409), w poniedziałki od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30 i w piątki w godz. 7.30 – 14.30. Termin ewentualnie planowanej wizyty w tutejszym wydziale należy uzgodnić telefonicznie pod ww. numerem.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały pozostające w dyspozycji Urzędu.

Doręczenie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Data publikacji obwieszczenia stanowi datę ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Budownictwa
Informację wytworzył:
Anna Rajter-Szczepańska Dyrektor Wydziału Budownictwa
Data wytworzenia:
10 listopada 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Zalewska
Data publikacji:
10 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek