Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 16/2,34/1,20/1,24/2,25/2,26/2 i 31/2,obr.15 przy ul.Gdańskiej w Słupsku

data wystawienia: 25.11.2021 15:32
status: zamknięte

PP-RPP-III.6733.3.2021


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) oraz art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz.735 ze zm.)zawiadamia się, że na wniosek „Wodociągów Słupsk” Spółki z o. o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Orzeszkowej 1, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej na terenie części działek nr 16/2 i nr 34/1 oraz na działkach nr 20/1, nr 24/2, nr 25/2, nr 26/2 i nr 31/2 zlokalizowanych w obrębie 15 przy ul. Gdańskiej w Słupsku”.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i wnioski w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku (Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 107), w każdy poniedziałek w godz. 730-1630 i od wtorku do czwartku w godz. 730- 1530, piątek w godz. 730- 1430.


Oznaczenie stron postępowania:

  1. „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o., ul. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

  1. Miasto Słupsk (Wydział Zarządzania Nieruchomościami), Plac Zwycięstwa 3, 76-200 SłupskNiniejsze zawiadomienie zamieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku

  • na stronie internetowej organu:www.slupsk.pl

  • A/a

Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Główny specjalista Marcin Palacz
Data wytworzenia:
25 listopada 2021
Informację opublikował:
Małgorzata Kopera
Data publikacji:
25 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek