Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - zbiornik gazowy ul. Wrocławska

data wystawienia: 9.01.2004 14:06
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a


    Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r nr 62 poz. 627/ zawiadamia się, że w dniu 28.11.2003r zostało wszczęte, na wniosek "TWIN" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 44c, postępowanie w sprawie wydnia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie naziemnego zbiornika gazowego wraz z przyłączem gazowym do ogrzewania hali produkcyjnej i pomieszczeń biurowych na terenie przy ul. Wrocławskiej 44C w Słupsku.
    W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 15 stycznia 2004r strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Mały Ratusz pokój 102).
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
9 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
9 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek