Ogłoszenia

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wszczęcie postępowania - budowa kanalizacji teletech. dla potrzeb kabla telewizyjnego w ul. Cecorskiej, Poprzecznej, Przemysłowej, Grottgera, Koszalińskiej w Słupsku

data wystawienia: 5.04.2004 15:45
status: zamknięte
Z A W I A D O M I E N I E
o    w s z c z ę c i u    p o s t ę p o w a n i a

    Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 17.03.2004r zostało wszczęte, na wniosek Polskiego Konsorcjum Finansowego "ABIS" Spółka z o.o. z siedzibą w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 43 , postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb kabla telewizyjnego w ulicy Cecorskiej, Poprzecznej, Przemysłowej, Grottgera, Koszalińskiej w Słupsku.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie do dnia 09 kwietnia 2004r strony mogą uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Mały Ratusz pokój 102).

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
5 kwietnia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek