Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

sprzedaż nieruchomości przy ulicy Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 12.04.2005 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej, przeznaczonych pod zabudowę usługami rzemieślniczymi, z możliwością przyłączenia do infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym ulicy Koszalińskiej.
Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 40512.
▪ nieruchomość nr 23/20 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 25.600,00 zł, wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/22 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 27.000,00 zł, wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/23 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 27.000,00 zł, wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/24 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 27.000,00 zł, wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
▪ nieruchomość nr 23/25 o powierzchni 980 m²,
cena wywoławcza – 27.000,00 zł, wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Koszalińskiej w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę nowoprojektowanym zespołem usług rzemieślniczych.
Na terenie działek : nr 23/20, nr 23/22, nr 23/24 wzdłuż granicy z działką nr 22/1 rosną drzewa.
Przez teren działek : nr 23/23, nr 23/25 przebiega sieć wodociągowa.
Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2005r. o godzinie 12°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06 kwietnia 2005r.na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904 lub w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
10 marca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
10 marca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek