Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 20.06.2005 11:00 • siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok.303
otwarcie ofert: 20.06.2005 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój 110
OGŁOSZENIE


Gmina Miejska Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 euro na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin realizacji zadania – 14 dni od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 307.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
 • cena - 70%
 • gwarancja - 30 %

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
 • Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440 - sprawy proceduralne
 • Aureliusz Orlikowski - tel. 059 8488313 - sprawy techniczne
 • Sławomir Kowalczyk - tel. 059 8488313 - sprawy techniczne
  w godz. 9.00-15.00.

Pełna oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 9.800,00 zł.
Poszczególne części zadania winny być zabezpieczone w następujących wysokościach:
 1. Pakiet nr 2 - 200 zł
 2. Pakiet nr 3 - 1.100 zł
 3. Pakiet nr 4 - 200 zł
 4. Pakiet nr 5 - 500 zł
 5. Pakiet nr 6 - 1.100 zł
 6. Pakiet nr 7 - 320 zł
 7. Pakiet nr 10 - 180 zł
 8. Pakiet nr 11 - 3.000 zł
 9. Pakiet nr 12 - 200 zł
 10. Pakiet nr 17 - 3.000 zł
Wadium na pozostałe pakiety nie jest wymagane.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni.

CPV - 30200000-1 - urządzenia komputerowe
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 kwietnia 2005
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
19 kwietnia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek