Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

sprzedaż nieruchomości przy ul. Banacha

rozpoczęcie przetargu: 12.08.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 9 miasta Słupsku przy ul. Banacha na terenach uzbrojonych w instalacje wodna i kanalizacyjną.
Nieruchomości ujawnione sa w KW nr 34135, przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, oznaczone w ewidencji gruntów jako:
działka nr 633/4 o powierzchni – 2.434 m², cena wywoławcza - 90.000,00 zł, wadium 9.000,00 zł, postąpienie – 900,00 zł,
działka nr 633/5 o powierzchni - 1.638 m², cena wywoławcza – 60.000,00 zł, wadium 6.000,00 zł, postąpienie – 600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Piłsudskiego – Banacha” w/w nieruchomości znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej.
W celu zapewnienia działkom nr 633/4 i 633/5 właściwego dostępu do drogi publicznej na działce nr 633/2 w pasie gruntu o pow. 600 m² ustanawia się odpłatną służebność drogową.
Wartość służebności wynosi łącznie – 12.423,00 zł + podatek VAT 22%, po 6.211,50 zł + podatek VAT 22%, dla każdej ze zbywanych nieruchomości. Nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działek nr: 633/4 i 633/5 spod produkcji rolnej. Przetarg odbędzie się dnia 12.08.2005r. o godz. 10/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 8.08.2005r., na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 czerwca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
6 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek