Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 5

rozpoczęcie przetargu: 10.04.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Wileńskiej 5stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal mieszkalny Nr 3 położony na I piętrze w budynku przy ul. Wileńskiej 5 o pow. 107,63m2 z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o pow. 11,83m² wraz z udziałem2690/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 847/5 o pow. 516m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00043296/3.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100.000

wadium : 10.000

postąpienie nie mniej niż: 1000

Nieruchomość położona przy ulicy Wileńskiej 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wileńska II” na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.10.MW,U). Nieruchomość obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową przechodu i przejazdu zgodnie z zapisem w KW SL1S/00043296/3 prowadzonej dla tej nieruchomości. Zgodnie z treścią uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 28.03.2017r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 10.04.2017r.o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 05.04.2017 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa_rzut_inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka - Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
27 lutego 2017
Informację opublikował:
Joanna Pakuła
Data publikacji:
8 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek