Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zamontowania dźwigów oraz montaż pięciu dźwigów w budynku 1E Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku

składanie ofert: 1.08.2005 13:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, pokój nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 1.08.2005 13:15 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, pokój 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk, o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na

wykonanie robót budowlanych niezbędnych do zamontowania dźwigów
oraz montaż pięciu dźwigów w budynku 1 E Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV - 45313100-5

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Montaż czterech dźwigów szpitalnych i jednego dźwigu przeciwpożarowego w istniejących szybach żelbetonowych, łączących poziom piwnicy z VII piętrem, posiadających jedną wspólną maszynownię górną.
W szybach windowych należy powiększyć otwory drzwiowe oraz wykonać prace wykończeniowe i inne prace związane. W maszynowni – wykonanie ścian, ścianek i robót wykończeniowych budowlanych, instalacyjnych, ślusarki budowlanej.
2.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1.Cena 50,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia : 3 miesiące od daty podpisania umowy
6.Warunki udziału w postępowaniu:
1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata i udzielić gwarancji na zamontowane dźwigi będące dostawą inwestorską - również na nie mniej niż 3 lata.
3)Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w montażu dźwigów, tj. min. pięcioma wykonanymi zamówieniami polegającymi na instalacji dźwigów osobowych o parametrach zbliżonych do niniejszego zamówienia, wykonanymi w latach 2002 - 2004, popartymi referencjami.
4)Wykonawca winien posiadać wymagane prawem uprawnienia do instalowania i serwisu wind osobowych określonych w zamówieniu.
7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8.Wymagane wadium 6.500,00 zł
9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 13:00 dnia 01.08.2005 r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
11.Termin związania ofertą 60 dni.
12.Otwarcie ofert: 01.08.2005 r., godz. 13:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami : Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129 ,Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333
14.Ogłoszenie zostanie przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do dnia 08.06.2005r.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
8 czerwca 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
8 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek