Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości na osiedlu Westerplatte-Hubalczyków

rozpoczęcie przetargu: 5.08.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku na osiedlu Westerplatte - Hubalczyków, posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW
nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako :

- nieruchomość nr 786 o powierzchni 563 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 21.700,00 zł,
wadium – 2.200,00 zł, postąpienie – 220,00 zł,
- nieruchomość nr 787 o powierzchni 563 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 21.700,00 zł ,
wadium – 2.200,00 zł, postąpienie – 220,00 zł,
- nieruchomość nr 788 o powierzchni 669 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 25.800,00 zł ,
wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
- nieruchomość nr 789 o powierzchni 606 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 23.400,00 zł ,
wadium – 2.400,00 zł, postąpienie – 240,00 zł,
- nieruchomość nr 790 o powierzchni 654 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 25.200,00 zł,
wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
- nieruchomość nr 791 o powierzchni 832 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 32.000,00 zł,
wadium – 3.200,00 zł, postąpienie – 320,00 zł,
- nieruchomość nr 792 o powierzchni 564 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 21.800,00 zł,
wadium – 2.200,00 zł, postąpienie – 220,00 zł,
- nieruchomość nr 793 o powierzchni 614 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 23.700,00 zł,
wadium – 2.400,00 zł, postąpienie – 240,00 zł,
- nieruchomość nr 794 o powierzchni 696 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 26.800,00 zł,
wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
- nieruchomość nr 795 o powierzchni 1132 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 43.500,00 zł,
wadium – 4.400,00 zł, postąpienie – 440,00 zł,
- nieruchomość nr 796 o powierzchni 581 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 22.400,00 zł,
wadium – 2.300,00 zł, postąpienie – 230,00 zł,
- nieruchomość nr 797 o powierzchni 694 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 26.700,00 zł,
wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
- nieruchomość nr 798 o powierzchni 828 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 31.900,00 zł,
wadium – 3.200,00 zł, postąpienie – 320,00 zł,
- nieruchomość nr 799 o powierzchni 677 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 26.100,00 zł,
wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
- nieruchomość nr 800 o powierzchni 616 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 23.700,00 zł,
wadium – 2.400,00 zł, postąpienie – 240,00 zł,
- nieruchomość nr 801 o powierzchni 682 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 26.300,00 zł,
wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
- nieruchomość nr 802 o powierzchni 588 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 22.700,00 zł,
wadium – 2.300,00 zł, postąpienie – 230,00 zł,
- nieruchomość nr 803 o powierzchni 651 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 25.100,00 zł,
wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
- nieruchomość nr 804 o powierzchni 588 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 22.700,00 zł,
wadium – 2.300,00 zł, postąpienie – 230,00 zł,
- nieruchomość nr 805 o powierzchni 651 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 25.100,00 zł,
wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł,
- nieruchomość nr 806 o powierzchni 616 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 23.700,00 zł,
wadium – 2.400,00 zł, postąpienie – 240,00 zł,
- nieruchomość nr 807 o powierzchni 682 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 26.300,00 zł,
wadium – 2.700,00 zł, postąpienie – 270,00 zł,
- nieruchomość nr 808 o powierzchni 636 m² przy ul. J. Bytnerowicza, cena wywoławcza – 24.500,00 zł,
wadium – 2.500,00 zł, postąpienie – 250,00 zł,
- nieruchomość nr 809 o powierzchni 705 m² przy ul. M. Aluchny-Emelianow, cena wywoławcza – 27.200,00 zł,
wadium – 2.800,00 zł, postąpienie – 280,00 zł,
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 05 sierpnia 2005r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,
Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 01.08.2005r.
na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy BANK PEKAO S.A. Nr 76124037701111000040681904
lub w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
23 czerwca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
23 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek