Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Naprawa pokrycia dachowego budynku 1B Szpitala Wojewódzkiego w budowie w Słupsku przy ul. Hubalczyków

składanie ofert: 11.08.2005 13:00 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój nr 8 - sekretariat
otwarcie ofert: 11.08.2005 13:15 • Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pokój 8
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk,ul.Banacha 12,
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk,o g ł a s z a przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na

naprawę pokrycia dachowego budynku 1B Szpitala Wojewódzkiego w budowie
w Słupsku przy ul. Hubalczyków.

Nomenklatura – Wspólny Słownik Zamówień CPV – 45261910-6

1.Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej, wykonanie pokrycia papą termozgrzewalną wierzchniego krycia, wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej i inne prace związane, opisane w siwz. Powierzchnia dachu ok. 2.700 m2.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 60,00 zł – płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.

5.Termin wykonania zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy.

6.Warunki udziału w postępowaniu:

1)w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2)wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 10 lat
3)Wykonawca winien wykazać się dobrym wykonaniem min. dwóch zamówień polegających na naprawie dachów krytych papą termozgrzewalną o powierzchni ponad 1000 m2 każdy oraz minimum jednego dachu krytego papą na obiektach szpitalnych (z wyłączeniem budynków gospodarczych), w latach 2001-2005, popartymi referencjami.

7.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.
8.Wymagane wadium 6.000,00 zł
9.Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
10.Składanie ofert do godziny 13:00 dnia 11.08.2005r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
11.Termin związania ofertą 60 dni.
12.Otwarcie ofert: 11.08.2005 r., godz. 13:15 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, pok. nr 8 – sekretariat.
13.Uprawnieni do kontaktów z oferentami: Anna Budźko-Pituła tel. 059 / 84 33 129,
Ewa Weitmann tel. 059 / 84 88 333
14. Ogłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 129 dnia 24.06.2005r. pod poz. 30312
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
28 czerwca 2005
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
28 czerwca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek