Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Jana Kilińskiego 41

rozpoczęcie przetargu: 11.10.2017 9:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz KILIŃSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Jana Kilińskiego 41


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 673/1 o powierzchni 778 m2 , zabudowana budynkiem użytkowym trzykondygnacyjnym ze strychem, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.235,27 m2

cena wywoławcza 761.000,- zł, wadium 77.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 7.610,- zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00056989/2.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kościuszkidziałka nr 673/1 znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy usługowej (14.U).


Budynek położony przy ulicy Jana Kilińskiego 41 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W przypadku planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie wytycznych projektowych, a następnie wiążącej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, znajdują się studzienki kanalizacyjne.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 02.10.2017 r. o godz. 15 30.


Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2017r. o godz. 900 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.10.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 30114011530000217542001003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
28 czerwca 2017
Informację opublikował:
Magdalena Czerniak
Data publikacji:
10 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Czerniak
Data publikacji:
10 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
ogłoszenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
10 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Czerniak
Data publikacji:
10 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (0-59) 84 88 300
fax: (0-59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa interesantów

Referat Rejestracji Pojazdów i Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
Referat Ewidencji Ludnosci
Referat Dowodów Osobistych

7:30 – 16:30 poniedziałek
7:30 – 15:00 wtorek – czwartek
7:30 – 14:00 piątek