Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Fiołkowej, Makowej, Chabrowej

rozpoczęcie przetargu: 20.09.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Fiołkowa, Chabrowa, Makowa

WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej


DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM


Przedmiotem przetargu są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w obrębie 14 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9


- działka nr 605 o pow. 915m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 606)

cena wywoławcza 112.300,00zł, wadium 11.300,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.130,00zł


- działka nr 607 o pow. 1353m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działa nr 606)

cena wywoławcza 171.500,00zł, wadium 17.500,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.720,00zł


- działka nr 658 o pow. 1185m2 wraz z udziałem 1/10 w drodze (działka nr 654)

cena wywoławcza 155.200,00zł wadium 15.500,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.560,00zł


- działka nr 670 o pow. 1090 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 145.600,00zł, wadium 14.600,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.460,00zł


- działka nr 671 o pow. 1050 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 150.00,00zł, wadium 15.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.500,00zł


- działka nr 672 o pow. 1140 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 138.200,00zł, wadium 13.900,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.390,00zł


- działka nr 673 o pow. 1053 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 153.200,00zł, wadium 15.300,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.540,00zł


- działka nr 674 o pow. 988 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 130.000,00zł, wadium 13.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.300,00zł


- działka nr 682 o pow. 1046m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 140.400,00zł, wadium 14.000,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.410,00zł


- działka nr 683 o pow. 960 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza 145.100,00zł, wadium 14.500,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.460,00zł


- działka nr 692 o pow. 1321m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza 167.600,00zł, wadium 16.800,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.680,00zł


- działka nr 693 o pow. 1386m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza 175.300,00zł, wadium 17.550,00zł, postąpienie nie mniej niż 1.760,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (01.05.MN) i (01.06.MN) oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne (20.42.KDW).

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2017r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.09.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
11 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
18 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
18 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek