Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

sprzedaż nieruchomości przy ul. 11 Listopada

rozpoczęcie przetargu: 27.09.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy 11 – ego Listopada, przeznaczonej pod zabudowę handlowo – usługową , na terenie uzbrojonym, dla której Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34254, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/50 o powierzchni 4211 m², cena wywoławcza – 367.000,00 zł, wadium – 37.000,00 zł, postąpienie – 3.670,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
W celu zapewnienia dojazdu do działki 30/50 zostanie ustanowiona służebność gruntowa przejścia i przejazdu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy 11 – ego Listopada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/49 o powierzchni 425 m² oraz działka nr 30/48 o powierzchni 495 m², dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34254.Służebność odbywać się będzie w pasie gruntu działki nr 30/49
o powierzchni 425 m² oraz w pasie gruntu o powierzchni 65 m² działki nr 30/48. Wartość służebności wynosi 21.995,00 zł + VAT 22 % i płatna jest jednorazowo.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do wybudowania na niej stacji transformatorowej
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “11 – ego Listopada” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji handlowo – usługowej z towarzyszącą zielenią parkowa i stacją transformatorową.
Przetarg odbędzie się dnia 27 września 2005r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21 września 2005r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, BANK PEKAO S.A.
Nr 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
12 lipca 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
12 lipca 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek