Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 5,5a,7, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 25.09.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 5,5a,7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny (użytkowy) położony w budynku przy ul. Kaszubskiej 5a, o pow.244,86 m2 wraz z udziałem 2710/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 1873 o pow. 1160 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00109073/5.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 261 700,00 zł,

Wadium – 26 200,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 2620,00 zł.


Nieruchomość położona przy ul. Kaszubska 5,5a,7 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (7-MW/U)


Przetarg odbędzie się 25.09.2017 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.09.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 15.09.2017 r. o godz.13³0.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
21 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
2 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
21 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek