Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem przy ul.Armii Krajowej

rozpoczęcie przetargu: 22.09.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s.212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem

o powierzchni użytkowej 16,80 m², położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicy Armii Krajowej


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 189/7 o powierzchni 20 m2

cena wywoławcza 17.000,00 zł, wadium 1.700,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 170,00 zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00067796/2.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście” działka nr 189/7 znajduje się na terenie o funkcji: zabudowa usługowa, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (56.MW,U).


Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Armii Krajowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 185/1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00036471/2, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 83 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 189/7 położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Armii Krajowej.

Cena za ustanowienie służebności na dz.nr 185/1 wynosi 2.343,00 zł + należny VAT.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 11.09.2017r. o godz. 15ºº


Przetarg odbędzie się w dniu 22.09.2017r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18.09.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak-Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomosciami i Biznesu
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
23 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna,kopia mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Sławomir Klimczak-Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomosciami i Biznesu
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Magdalena Wójcik
Data publikacji:
21 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek