Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Żwirki i Wigury 2

rozpoczęcie przetargu: 3.10.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 13i14, Żwirki i Wigury 2, Podgórnej 26,

stanowiącej własność Miasta Słupsk


LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny (użytkowy) położony na parterze budynku przy ul. Żwirki i Wigury 2, o pow. 25,00 m2 wraz z udziałem 121/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 753/2 i 753/1 o pow. 983 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00045120/3.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 31 800,00 zł,

Wadium – 3200,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 320,00 zł.


Nieruchomość położona przy ulicy Żwirki i Wigury 2 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy 2-MW/U. Wnioskowana nieruchomość jest oznaczona w planie miejscowym jako budynek o wysokich walorach architektonicznych.

W budynku tym dopuszcza się modernizację elewacji frontowych. Projekty modernizacji,

rozbudowy należy uzgodnić w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. Plan wyznacza działkę przynależną wspólną dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Żwirki i Wigury 2,Kilińskiego 13 i 14 oraz Podgórnej 26.


Przetarg odbędzie się 03.10.2017 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27.09.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 22.09.2017 r. o godz.13³0.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
23 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
23 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
inwentaryzacja budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
8 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
23 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek