Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Michałowskiego

rozpoczęcie przetargu: 28.09.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz MICHAŁOWSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Miasta Słupska


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Michałowskiego


oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 341/4 o powierzchni 373 m2 zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 155,49 m2

cena wywoławcza 175.000,- zł, wadium 18.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 1.750,- zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00081958/0.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego” działka nr 341/4 znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne ( 01.48.MW).


Na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 10 obrębie miasta Słupska przy ulicy 11-go Listopada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 30/53, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 378 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 341/4 położonej w 10 obrębie miasta Słupska przy ulicy Michałowskiego o powierzchni 373 m2.


Działka nr 30/53 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kotarbińskiego” na terenie o funkcji: urządzeń komunikacji – parkingi, garaże (09.53.KS).

Wartość służebności na działce nr 30/53 o pow. 378 m2 wynosi 131,- zł + należny VAT.


Działka nr 341/4 zabudowana jest budynkiem nieczynnej hydroforni i wymiennikowni. W budynku części hydroforni znajdują się hydrofory.

Przez teren działki nr 341//4 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne, wodociągowe, ciepłownicze.

Na działce nr 341/4 znajduje się lampa oświetleniowa.

Na części działki nr 341/4 znajduje się chodnik betonowy.


Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 18.09.2017r. o godz. 15:00.


Przetarg odbędzie się w dniu 28.09.2017r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.09.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 215, pod nr tel. 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
21 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
28 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek