Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Jaracza 12

rozpoczęcie przetargu: 29.09.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 212


Teraz JARACZA 12


WYBIERAM SŁUPSK!


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej

w Słupsku przy ulicy Jaracza12, stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na parterze budynku przy ul. Jaracza 12, o pow. 33,06 m2 wraz z udziałem 311/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu oznaczonych nr 122/1 i 1025 o pow. 680 m2, położonej w obrębie 13 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00034226/6.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 74 800,00 zł,

Wadium – 8000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 750,00 zł.


Nieruchomość położona przy ulicy Jaracza 12 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Jaracza”, na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe wielorodzinne (01.8.MW). Przedmiotowy budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego”Jaracza” dla obiektów ujętych w w/w ewidencji nakazuje się zachowanie pierwotnej formy i bryły zewnętrznej. Przeprowadzenie jakichkolwiek inwestycji polegających na remoncie elewacji i dachu, oraz ingerujących w wygląd zewnętrzny obiektu, wymagają uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej. Na terenie 01.8.MW dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych na wszystkich kondygnacjach.


Przetarg odbędzie się 29.09.2017 roku o godz. 10ºº w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 25.09.17 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 21.09.2017 r. o godz.14³0.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
28 sierpnia 2017
Nazwa pliku:
inwentaryxacja budowlana
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
28 sierpnia 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
28 sierpnia 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek