Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 1 miasta Słupska przy ulicy Wernera

rozpoczęcie przetargu: 15.12.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy

Johannesa WerneraDZIAŁKA NIEZABUDOWANA miejsce na TWÓJ biznes!


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – w obrębie 1, działki nr 46/59, nr 46/60, nr 46/61, nr 46/105 o łącznej powierzchni 17.483m², dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00074392/2.


Cena wywoławcza wynosi 700.000,00zł, wadium 70.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 7.000,00zl.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Północ” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (08.07.P) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie nie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez przedmiotowe działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, na działkach znajdują się studzienki kanalizacyjne. Na powyższym terenie znajdują się drzewa oraz krzewy, część działki stanowią nieużytki. Na nieruchomościach nr 46/59 oraz 46/60 ustanowiona jest bezterminowa służebność przesyłu na rzecz Wodociągów w Słupsku Sp. z o.o.


Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017r. o godz. 10ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.12.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek