Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Grottgera 13

rozpoczęcie przetargu: 15.12.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Artura Grottgera

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Artura GrottgeraDZIAŁKA ZABUDOWANA – miejsce na TWÓJ biznes!


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana – w obrębie 11, działka 10/3 o pow. 9282m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00045016/1.


Cena wywoławcza wynosi 3.830.000,00zł, wadium 380.000,00zł

postąpienie nie mniej niż 38.300,00zł


Nieruchomość zabudowana jest 3 budynkami o funkcji oświatowej o łącznej powierzchni użytkowej 2175,10m².

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Szczecińska - Grottgera” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług oświaty oraz w części na terenie dróg publicznych głównych. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (05.27.UO) i (14.28.KDG) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz kratki ściekowe. Nadziałce znajdują się drzewa i krzewy oraz słupy oświetleniowe. Nieruchomość jest ogrodzona.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 04.12.2017r. o godz. 14.30.


Przetarg odbędzie się w dniu 15.12.2017r. o godz. 11ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 11.12.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 598488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 października 2017
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz
Data wytworzenia:
3 października 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 października 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek